Simeon Stylites

Simeon Stylites, famous as one of the Pillar Saints (q.v.).

Definition taken from The Nuttall Encyclopædia, edited by the Reverend James Wood (1907)

Simeon, St. * Simferopol
Silesia, Austrian
Silhouette
Silistria
Silius Italicus
Silliman, Benjamin
Silloth
Silures
Silvanus
Silver Age
Simeon, St.
Simeon Stylites
Simferopol
Simla
Simms, William Gilmore
Simon, Jules
Simon, Richard
Simon Magus
Simonides of Amorgos
Simonides of Ceos
Simoom
Simplon