Durham, Simon

Durham, Simon or Simeon of. See Simon.