Tipton

Tipton, an iron-manufacturing town of Staffordshire, 8½ m. NW. of Birmingham.

Population (circa 1900) given as 29,000.

Definition taken from The Nuttall Encyclopædia, edited by the Reverend James Wood (1907)

Tippoo Saib * Tiraboschi, Girolamo
[wait for the fun]
Timothy
Timur the Tartar
Tindal, Matthew
Tinewald, The
Tinnevelli
Tintagel Head
Tintern Abbey
Tintoretto
Tipperary
Tippoo Saib
Tipton
Tiraboschi, Girolamo
Tiresias
Tirnova
Tiryns
Tischendorf, Constantin von
Tisiphone
Titania
Titanium
Titans
Tithonus