Titanium

Titanium, a rare, very hard metal, always found in combination.

Definition taken from The Nuttall Encyclopædia, edited by the Reverend James Wood (1907)

Titania * Titans
[wait for the fun]
Tipperary
Tippoo Saib
Tipton
Tiraboschi, Girolamo
Tiresias
Tirnova
Tiryns
Tischendorf, Constantin von
Tisiphone
Titania
Titanium
Titans
Tithonus
Titian, Vecellio
Titiens, Teresa
Titmarsh, Michael Angelo
Titus
Titus, Flavius Vespasianus
Tityus
Tiverton
Tivoli