Tirnova

Tirnova, a fortified town of Bulgaria, 35 m. SSE. of Sistova; is the seat of the Bulgarian patriarch; formerly the State capital.

Population (circa 1900) given as 11,000.

Definition taken from The Nuttall Encyclopædia, edited by the Reverend James Wood (1907)

Tiresias * Tiryns
[wait for the fun]
Tinewald, The
Tinnevelli
Tintagel Head
Tintern Abbey
Tintoretto
Tipperary
Tippoo Saib
Tipton
Tiraboschi, Girolamo
Tiresias
Tirnova
Tiryns
Tischendorf, Constantin von
Tisiphone
Titania
Titanium
Titans
Tithonus
Titian, Vecellio
Titiens, Teresa
Titmarsh, Michael Angelo